Voorzitter,

Voor ons ligt
het voorgenomen besluit van uw college met betrekking tot de aanvraag voor een
omgevingsvergunning van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers voor de
vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg, met het verzoek zienswijzen
van de raad daarop kenbaar te maken.

BurgerBelang
laat asielzoekers niet in de steek. BurgerBelang laat zich niet leiden door
angst.

Artikel 14 van
de Universele Verklaring van de rechten van de mens legitimeert asielaanvragen.
Daar hebben wij ons aan te houden. De vraag of een asielzoeker terecht of
onterecht een asielaanvraag indient, of wat de eventuele gevolgen van de
asielaanvragen of het aantal daarvan zijn, is niet aan ons, de gemeenteraad, om
te beoordelen.

BurgerBelang
staat niet te juichen voor de komst van een AZC. Maar wij begrijpen de
problemen bij de opvang van vluchtelingen. Wij zien ook de humanitaire noodzaak
in van de opvang van de vluchtelingen.

Laat duidelijk
zijn: de raad is kader stellend. Wij stellen daarom voor het volgende kader
voor besluitvorming door het college te hanteren:

Laat een
minimaal aantal asielzoekers toe zodanig dat daarvoor de nodige voorzieningen
op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd onder de geformuleerde randvoorwaarden,
door het COA te realiseren en voor de duur van een maximale termijn van 5 jaar.

De verdere
invulling is aan uw college.