De bijdrage tijdens de discussie over zwembad ‘het Baken’ van BurgerBelang (woordvoerder Ton Doomernik):

“Voorzitter over een ding kunnen we duidelijk zijn . Een zwembad en onze sporthallen zijn niet weg te denken uit Zeewolde.
Wij zijn dan ook blij dat het college een sportcentrum in ons dorp een niet weg te denken voorziening vindt.
Dat is positief.
Maar voorzitter, het college heeft zich zelf een enorme beperking opgelegd met de stelling ” sober en doelmatig ” .
De opzet was een zo goedkoop mogelijke renovatie te laten uitvoeren.
Maar dat bleek toch wel erg moeilijk te zijn.
Er is een alternatief gekomen deels renovatie en deels nieuwbouw.
Helaas voor de stelling ” sober en doelmatig ” maar het valt toch duurder uit dan gehoopt.
Maar vooruit het kan niet anders, want er mankeert toch wel erg veel aan ons sportcentrum.
Nu zijn de plannen aan ons voorgelegd en dit is het dan.
Het ziet er allemaal zo definitief uit dat we alleen nog maar bij het kruisje hoeven te tekenen.
Burger Belang voorzitter , is van mening dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.

Wij , als kleine partij, hebben de moeite genomen om met een delegatie naar een inwoneraantal vergelijkbare gemeente van 19.000 inwoners te gaan om daar te gaan kijken en ons te laten informeren over een nieuwbouw sportcentrum dat daar recentelijk is gebouwd.
Een multifunctioneel gebouw.
Voorzien van alle voorzieningen die van belang zijn zoals een zwembad – instructie bad – 2 sporthallen – horeca enz. enz.
Modern – doelmatig en vooral duurzaam.

Die kleine gemeente waar wij zijn geweest, heeft in elk geval gedurende 20 jaren geen onderhoudskosten , terwijl de kapitaallasten voor dat complex verhoudingsgewijs lager zijn dan wat wij kwijt zijn bij de geplande renovatie en uitbreiding van het Baken.
Voorzitter, als deze plaats in het midden des lands 19.000 inwoners tellend , als die dat voor elkaar krijgen waarom zouden wij dat dan niet kunnen.
Indien het college werkelijk de moeite en het lef zou hebben om te gaan kijken en zich te laten informeren over nieuwbouw en zich niet alleen te laten leiden door ” sober en doelmatig ” , dan valt er voor de raad wat te kiezen.
Volgens Burger Belang is dit het juiste moment om alle aspecten te onderzoeken zodat er een weloverwogen besluit genomen kan worden.”