BurgerBelang wil door groei faciliteiten
kunnen (blijven) aanbieden

Ruud Visser is bij de
gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart lijsttrekker van BurgerBelang
(lijst 8). Wim van Kruijsbergen, Ton Doomernik en Karin Thielen staan eveneens
hoog op de tien namen tellende kandidatenlijst.

Het verkiezingsprogramma van BurgerBelang
begint met de zin: ,,BurgerBelang staat bekend als de partij die Zeewolde wil
laten groeien.” Het programma wond daar in het verleden geen doekjes om en doet
dat ook voor de verkiezingen van 2018 niet: ,,Die groei willen we ook en nog
steeds. Dit omdat er anders uit geldgebrek of onvoldoende afnemers
voorzieningen zullen verdwijnen uit ons dorp. Wij willen daarom uitgroeien tot
een dorp van ongeveer 30.000 inwoners.” Bij de toekomstige woningbouw moet er
vooral oog zijn voor jongeren en ouderen, maar ook de sociale woningbouw
verdient blijvende aandacht. BurgerBelang ziet het verder als een kwalijke
ontwikkeling dat vakleerkrachten gymnastiek op de schopstoel komen te zitten. Het
verkiezingsprogramma: ,,Wij zien dit liever anders en naast
vakleerkrachtgymlessen zou het ook goed zijn zwemgymlessen aan te bieden. Niet
vanwege de waarschijnlijk wel aanwezige diploma’s, maar omdat de leerlingen zo
de kans krijgen hun vaardigheden bij te houden en uit te bouwen. Jong geleerd
is oud gedaan en voldoende beweging voorkomt overgewicht.” BurgerBelang ziet
het met lede ogen aan dat het aantal basisschoolleerlingen in Zeewolde ten
opzichte van 2009 met meer dan 650 is gedaald. ,,Dit zal uiteindelijk ook
leiden tot afname van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. En wij
willen zo graag alle niveaus daar blijven aanbieden. Zonder groei van het dorp
is het de vraag of dat ook in de toekomst lukt.”

BurgerBelang wil het toerisme in Zeewolde
verder uitbouwen. ,,Dat is een belangrijke vorm van inkomsten, maar
Zeewoldenaren krijgen tevens de mogelijkheid meer te recreëren in het eigen
dorp. Daarbij denken we aan extra camperplaatsen, oplaadpalen voor elektrische
fietsen en gratis toegankelijke boothellingen.” Ook evenementen kunnen Zeewolde
verder op de roemruchte kaart zetten. ,,Een groot evenement zou mooi zijn,
zoals de ZZZ, de Zeven Zeewolder Zeildagen, of wat kleinschaliger een
jaarlijkse boerenmarkt waarbij alle boerenbedrijven in en om Zeewolde hun
producten in het centrum kunnen laten zien en te koop aanbieden.”

Meer ruimte voor de centrum- en
horecaondernemers zorgt er volgens BurgerBelang voor dat het winkelend en
uitgaand publiek eerder geneigd is in het eigen dorp te blijven. ,,Lege
winkelplanden kunnen worden opgevuld met winkels die elders in Zeewolde zijn
gehuisvest. De eigenaren kunnen worden gestimuleerd tot het verhuizen naar het
centrum door een verhuissubsidie te verstrekken. Het wordt daardoor drukker en
dus ook gezelliger.” BurgerBelang is ten slotte voor de verruiming van de
winkelopeningstijden. ,,De ondernemer moet zelf kunnen bepalen of hij op zondag
open wil en het is niet aan de gemeente om dat te dicteren. Het overgrote deel
van de Zeewoldenaren heeft geen problemen met de verruiming van de
openingstijden. Met name supermarkten willen heel graag open op zondag. Die
mogelijkheid dient te worden geboden.”