Wat willen wij met Zeewolde, wat willen onze inwoners? Sommige mensen zeggen dat Zeewolde klaar is na het volbouwen van de Polderwijk. Hoe realistisch is dat? Willen wij een dorp waarin de tijd blijft stilstaan? Een dynamisch dorp is nooit klaar en altijd in beweging.

Het centrum ligt aan de zuidzijde van ons dorp en is geografisch niet het hart, de kern van het dorp waar men elkaar kan ontmoeten. Dat is één van de belangrijkste functies van een centrum. Daarom pleitten wij ervoor dat de volgende uitbreiding van Zeewolde aan de zuidkant gepland gaat worden, zodat de scheefgroei weer wordt rechtgetrokken. Wanneer we dat willen moet er NU al een knoop worden doorgehakt, moet er nu al begonnen worden met het wijzigen van het bestemmingsplan, daarna bouwrijp maken van deze percelen, etc.etc. Denken op langer termijn, nu al kijken naar de toekomst.

Zeewolde heeft meer inwoners nodig om de financieën op orde te kunnen houden, om faciliteiten in dit dorp in leven te kunnen houden en om middenstand en horeca in dit dorp te houden. Geld genereren is in de ogen van BurgerBelang nog steeds de beste manier om de financiën op orde te houden en dat betekent in onze ogen niet alleen groeien, maar ook ons dorp aantrekkelijker maken voor recreanten. Deze bezoeken nu Harderwijk, Nijkerk en Spakenburg. Slechts een enkeling doet ons dorp aan. We hebben een prachtige kustlijn aan de randmeren, een blauwe diamant, een tulpeneiland. Veel mogelijkheden om te recreëren, om recreanten aan te trekken die niet ontwikkeld worden tot hun volle potentie. Zonde.

Voor de toekomstvisie wordt de mening van de inwoners gevraagd. Een goed initiatief, wanneer de inwoners mogen meedenken kunnen we elkaar scherp houden. Maar dan moeten de vragen niet te oppervlakkig zijn en genoeg inhoud hebben om impact te kunnen hebben. We hopen dan wel op een evenwichtige samenstelling van de meedenkende inwoners, want de Zeewoldenaren die hun activiteiten elders zoeken, zullen zich niet zo snel geroepen voelen om mee te denken over de toekomst van dit dorp. We moeten vooral de jongeren en de jonge gezinnen binnenhouden om dit dorp te laten floreren. Hun mening is dan ook zeker van belang.

Als laatste nog de complimenten voor het ambtelijk apparaat voor de duidelijke stukken.