Blog Image

Blog BurgerBelang

Punten uit verkiezingsprogramma

Over BurgerBelang Posted on Fri, February 02, 2018 15:31:50

BurgerBelang wil door groei faciliteiten
kunnen (blijven) aanbieden

Ruud Visser is bij de
gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart lijsttrekker van BurgerBelang
(lijst 8). Wim van Kruijsbergen, Ton Doomernik en Karin Thielen staan eveneens
hoog op de tien namen tellende kandidatenlijst.

Het verkiezingsprogramma van BurgerBelang
begint met de zin: ,,BurgerBelang staat bekend als de partij die Zeewolde wil
laten groeien.” Het programma wond daar in het verleden geen doekjes om en doet
dat ook voor de verkiezingen van 2018 niet: ,,Die groei willen we ook en nog
steeds. Dit omdat er anders uit geldgebrek of onvoldoende afnemers
voorzieningen zullen verdwijnen uit ons dorp. Wij willen daarom uitgroeien tot
een dorp van ongeveer 30.000 inwoners.” Bij de toekomstige woningbouw moet er
vooral oog zijn voor jongeren en ouderen, maar ook de sociale woningbouw
verdient blijvende aandacht. BurgerBelang ziet het verder als een kwalijke
ontwikkeling dat vakleerkrachten gymnastiek op de schopstoel komen te zitten. Het
verkiezingsprogramma: ,,Wij zien dit liever anders en naast
vakleerkrachtgymlessen zou het ook goed zijn zwemgymlessen aan te bieden. Niet
vanwege de waarschijnlijk wel aanwezige diploma’s, maar omdat de leerlingen zo
de kans krijgen hun vaardigheden bij te houden en uit te bouwen. Jong geleerd
is oud gedaan en voldoende beweging voorkomt overgewicht.” BurgerBelang ziet
het met lede ogen aan dat het aantal basisschoolleerlingen in Zeewolde ten
opzichte van 2009 met meer dan 650 is gedaald. ,,Dit zal uiteindelijk ook
leiden tot afname van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. En wij
willen zo graag alle niveaus daar blijven aanbieden. Zonder groei van het dorp
is het de vraag of dat ook in de toekomst lukt.”

BurgerBelang wil het toerisme in Zeewolde
verder uitbouwen. ,,Dat is een belangrijke vorm van inkomsten, maar
Zeewoldenaren krijgen tevens de mogelijkheid meer te recreëren in het eigen
dorp. Daarbij denken we aan extra camperplaatsen, oplaadpalen voor elektrische
fietsen en gratis toegankelijke boothellingen.” Ook evenementen kunnen Zeewolde
verder op de roemruchte kaart zetten. ,,Een groot evenement zou mooi zijn,
zoals de ZZZ, de Zeven Zeewolder Zeildagen, of wat kleinschaliger een
jaarlijkse boerenmarkt waarbij alle boerenbedrijven in en om Zeewolde hun
producten in het centrum kunnen laten zien en te koop aanbieden.”

Meer ruimte voor de centrum- en
horecaondernemers zorgt er volgens BurgerBelang voor dat het winkelend en
uitgaand publiek eerder geneigd is in het eigen dorp te blijven. ,,Lege
winkelplanden kunnen worden opgevuld met winkels die elders in Zeewolde zijn
gehuisvest. De eigenaren kunnen worden gestimuleerd tot het verhuizen naar het
centrum door een verhuissubsidie te verstrekken. Het wordt daardoor drukker en
dus ook gezelliger.” BurgerBelang is ten slotte voor de verruiming van de
winkelopeningstijden. ,,De ondernemer moet zelf kunnen bepalen of hij op zondag
open wil en het is niet aan de gemeente om dat te dicteren. Het overgrote deel
van de Zeewoldenaren heeft geen problemen met de verruiming van de
openingstijden. Met name supermarkten willen heel graag open op zondag. Die
mogelijkheid dient te worden geboden.”Ruud Visser, fractievoorzitter

Over BurgerBelang Posted on Fri, February 02, 2018 15:26:55

Ruud Visser (BurgerBelang) wil dat
Zeewolde weer ambitie toont

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 21 maart 2018 in Zeewolde nemen negen partijen deel. Lijst 8 is
BurgerBelang. Lijsttrekker (en momenteel het enige raadslid van deze partij) is
Ruud Visser.

Ruud Visser werd in 1950 in Delft geboren.
Na de middelbare school volgde hij de hotelschool in Zwitserland. Jarenlang was
hij vervolgens cateringmanager voor grote bedrijven als de NAM, de ministeries
van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken en Justitie, het hoofdbureau van politie
en General Electric Plastics. Weer later werd hij restaurantmanager in de
gezondheidszorg. De laatste tien jaar van zijn werkzame leven kwam Visser
terecht in het onderwijs, al was ook dat horecagerelateerd. Twee jaar geleden
ging hij met pensioen. Visser, die inmiddels twintig jaar in Zeewolde woont, is
getrouwd met Marjan en vader van een zoon en een dochter die allebei de deur al
uit zijn.

Zo’n vijftien jaar geleden sloot Visser
zich aan bij de Zeewolde-partij. De partij van Wiel Cleutjens verdween in 2006
uit de raad, maar kreeg als BurgerBelang in 2010 haar ene zetel terug. Visser
werd toen burgerraadslid. Kort na de verkiezingen van 2014 vertrok Jan de Wit
en nam Visser de opengevallen plaats als raadslid voor BurgerBelang in. Hij
kwam naar eigen zeggen in een ‘totaal andere wereld’ terecht. ,,Als
burgerraadslid ben je op je eigen eilandje een beetje aan de oppervlakte bezig,
als raadslid ken je alle ins en outs. Verder heb je het presidium, extra
vergaderingen en krijg je informatie die alleen voor de fractievoorzitters is
bestemd. De tijdsinvestering is aanzienlijk, gemiddeld denk ik al gauw aan 25
uur per week.” Visser voelt zich volop betrokken bij wat hij noemt ‘het
schitterende dorp Zeewolde’. ,,En daarom is het zo jammer dat bepaalde zaken
vastlopen. Ik denk bijvoorbeeld aan de stagnerende woningbouw. Als we niet
oppassen blijven de jongeren wegtrekken. En we moeten ervoor zorgen dat we
anticiperen op de aankomende vergrijzing. Het gebouw van De Zevenster wordt
gesloopt en als ook de sporthal en het zwembad worden verplaatst, kunnen we er
prachtige hofjes creëren voor senioren. De wereld verandert in rap tempo, dan
kunnen we in Zeewolde niet stil blijven staan.”

Visser wil met zijn BurgerBelang met beide
benen in de samenleving staan. Daarom wil hij de openingstijden van winkels en
supermarkten verruimen, meer evenementen in het centrum en verdere bevordering
van het toerisme. Het college van B en W moeten wat hem betreft veel meer
ambitie tonen dan momenteel het geval is. ,,Ik denk daarbij aan volledige
nieuwbouw van Het Baken aan het Kluunpad. In Vianen kun je zien dat zoiets
mogelijk is. Door onderhoudskosten te verrekenen in de exploitatie creëer je de
benodigde middelen. Vergeet niet dat er geld voor is gereserveerd! Het moet
niet dezelfde kant opgaan als bij de brandweerkazerne, het gemeentehuis en de
atletiekbaan. College, pak nu eens een keer door en blijf het niet op de lange
baan schuiven!”

Visser hoopt bij de verkiezingen in maart
op twee zetels. ,,Drie is denk ik niet realistisch, al ben ik dan van nature
een optimist. Als je groeit, kun je ook meer delegeren. Dat zou natuurlijk wel
erg mooi zijn.”